KWESTIONARIUSZ DEPRESJI BDI-II BECKA

Zachęcamy Cię do udziału w badaniu z wykorzystaniem Testu Beck’a, który jest uznawanym na całym świecie narzędziem pomocniczym służącym do diagnozowania objawów depresji oraz ich nasilenia. Swój wynik poznasz po wypełnieniu testu i naciśnięciu przycisku “Pokaż wynik”. Badanie jest dobrowolne i w pełni anonimowe. Zebrane wyniki posłużą nam również do opracowania raportu oraz statystyk dotyczących depresji w społeczeństwie.

Warto przy tym pamiętać, że wynik badania z użyciem skali Becka stanowi jedynie wskazówkę, nie diagnozę!

Jeśli liczba punktów sugeruje występowanie objawów depresyjnych, należy udać się do psychologa lub psychiatry. Sam test to tylko narzędzie pomocnicze, które nie zastąpi badania lekarskiego. Tylko specjalista może zweryfikować wynik testu, jak również ustalić, po przeprowadzeniu badania, rozpoznanie depresji.

Konsultacja ze specjalistą jest ważna, ponieważ depresja jest poważną chorobą wymagającą leczenia. Zlekceważona może się pogłębiać, a tym samym stanowić zagrożenie życia.

Zadbaj o odpowiednie warunki do wykonania testu. Usiądź w cichym i spokojnym miejscu, bez pośpiechu. Test Beck’a składa się z 21 pytań i jest w pełni anonimowy. Zachęcamy do udzielania szczerych i przemyślanych odpowiedzi, ponieważ tylko w ten sposób wynik będzie wiarygodny. Wypełnienie testu zajmie Ci ok. 3 minut.

Prosimy w każdym punkcie o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi, która najlepiej oddaje Twoje uczucia w ciągu ostatnich dwóch tygodni (a nie tylko w dniu dzisiejszym).

KWESTIONARIUSZ DEPRESJI BDI-II BECKA

Nie wykazujesz objawów depresyjnychpowodu do niepokoju. Uzyskanie tylu punktów oznacza najczęściej tymczasowe pogorszenie nastroju, wywołane zwyczajną chandrą czy jakimś bieżącym, najczęściej przykrym zdarzeniem. Taki wynik uzyskują raczej osoby, które sięgają po ten test przypadkowo, z ciekawości albo za czyjąś namową, a nie kierując się własną intuicją, że coś poważnego zaczyna się z nimi dziać.

Warto jednak pamiętać o codziennym utrzymywaniu higieny psychicznej, aby w przyszłości nie mieć problemów z pogorszeniem nastroju. Dodatkowo zachęcamy Cię do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś z Twoich bliskich zachoruje, będziesz wiedzieć jak pomóc tej osobie. Informacje u nas zawarte pomogą Ci również utrzymać dobrą kondycję psychiczną, a jeśli nigdy nie będziesz potrzebować zastosować ich w praktyce, to przynajmniej będzie okazja zabłysnąć ciekawostkami w trakcie spotkania ze znajomymi 😉

Możliwa łagodna depresja

Wynik testu w tym przedziale wskazuje na potrzebę samoobserwacji. Zapewne przeżywasz krótkie okresy braku stabilności emocjonalnej i pogorszenia nastroju ale zazwyczaj potrafisz z tego jakoś wybrnąć. Taki stan rzeczy może mieć wiele przyczyn i w dłuższym okresie być dla Ciebie bardzo dolegliwy. Jeśli będzie on utrzymywał się przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, powinieneś zwrócić się do psychologa w celu dalszej diagnostyki. Łagodne objawy depresyjne leczone są psychoterapią, bez konieczności włączania farmakoterapii. 

Zachęcamy Cię do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na naszej stronie internetowej. Pomogą Ci one nie tylko wspierać proces leczenia, ale także łagodzić objawy związane z chorobą. 

Pamiętaj także, że wyniki tu uzyskane mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej diagnozy psychologicznej, ani diagnozy lekarskiej.

Możliwa umiarkowana depresja

Najprawdopodobniej jesteś w umiarkowanej depresji. Zapewne przeżywasz krótkie okresy braku stabilności emocjonalnej, ale zazwyczaj potrafisz z tego jakoś wybrnąć. Taki stan rzeczy może być dla Ciebie bardzo dolegliwy. Jeśli będzie on utrzymywał się przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, powinieneś zwrócić się do psychologa lub psychiatry z prośbą o leczenie. Istnieje prawdopodobieństwo konieczności włączenia leczenia farmakologicznego (podania leków antydepresyjnych). Psychiatra po ocenie nasilenia choroby i dobraniu odpowiedniego leku i dawki skieruje Cię najprawdopodobniej również na terapię. W leczeniu umiarkowanej depresji jako najbardziej skuteczną uważa się metodę łączenia farmakoterapii z psychoterapią.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na naszej stronie internetowej. Pomogą Ci one nie tylko wspierać proces leczenia, ale także łagodzić objawy związane z chorobą. 

Pamiętaj także, że wyniki tu uzyskane mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej diagnozy psychologicznej, ani diagnozy lekarskiej. 

Ryzyko ciężkiej depresji

Niestety Twój wynik wskazuje, że cierpisz na ciężką depresję. Zapewne wydaje Ci się chwilami, że nie ma dla Ciebie nadziei. Tymczasem ta destrukcyjna myśl jest tylko objawem Twojej choroby, a nie faktem. Powinieneś koniecznie udać się do lekarza psychiatry i (lub) psychoterapeuty, aby ten pokierował Twoim leczeniem. Poszukaj odpowiedniego, kompetentnego specjalisty, któremu będziesz mógł zaufać. Pamiętaj, że nawet ciężką depresję można skutecznie leczyć. Trochę to potrwa, ale wyzdrowiejesz.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na naszej stronie internetowej. Pomogą Ci one nie tylko wspierać proces leczenia, ale także łagodzić objawy związane z chorobą. 

Pamiętaj także, że wyniki tu uzyskane mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej diagnozy psychologicznej, ani diagnozy lekarskiej. 

Ważne: Jeśli pojawiają się u Ciebie myśli samobójcze powinieneś poinformować o tym natychmiast odpowiedniego specjalistę, który udzieli Ci pomocy. Listę instytucji, z którymi możesz skontaktować się bezpłatnie w stanie zagrożenia zdrowia i życia znajdziesz TUTAJ .